Koor en Orkest

 

Cappella Sint-Maarten is een projectkoor, waar geschoolde en geoefende zangers op hoog niveau kunnen zingen.
De samenstelling van het koor wisselt per project. De zangers worden na een auditie per project uitgenodigd.
Het grote voordeel hiervan is dat het koor zo kan worden samengesteld naar de eisen die het muziekwerk stelt. Niet het koor als uitgangspunt, maar de muziek.

Het koor is ontstaan vanuit de wens van de St. Maartenskerkmuziek een concertserie te organiseren met vocale (kerk)muziek , die past bij de allure van de monumentale Sint-Maarten.

Meestal in samenwerking met het Sint-Maarten Bach Orkest (voornamelijk bestaande uit leden van Accademia Amsterdam) zingt het koor dan ook in nagenoeg alle concerten, georganiseerd door deze stichting.
Het repertoire varieert van de 16e tot de 20e eeuw en omvat nagenoeg alle stijlen. Het zwaartepunt ligt echter op de muziek van J.S. Bach.

Het koor is in de pers steeds goed ontvangen en wordt geroemd om haar dictie, vocale kwaliteit en homogeniteit.
Dirigent en initiator is Arie Hoek.

In 2007, 2008 en 2009 werkte het koor mee aan een drie-tal CD opnamens met Bach cantate's voor de Noaber-Foundation.
Ook bracht het koor in eigen beheer de CD "Bach in de Sint-Maarten" uit met een tweetal Bach cantates.