De Stichting

 

Doelstellingen

 • Een podium bieden aan, en het bevorderen van vocale muziek van hoog niveau, a capella ofwel met begeleiding in de Sint-Maartenskerk Zaltbommel.
  De relatie kerk en muziek, in de ruimste zin van het woord, is hierbij doorslaggevend. De Stichting Maartenskerkmuziek wil een ieder in de gelegenheid stellen de prachtige (kerk)muziek die onze cultuur heeft voortgebracht in een monumentale ruimte te beleven: "Monumentale muziek in een Monumentale ruimte".
  Nevendoelstelling daarbij is: het levend houden van een prachtig monument in de oude binnenstad van Zaltbommel.

 • De St. Maartenskerkmuziek bevordert een uitvoeringspraktijk die in overeenstemming is met de allure van de monumentale Sint Maarten.
  Klassieke vocale muziek op hoog niveau, door haar diversiteit bereikbaar voor jong en oud, niet gebaseerd op incidentele uitvoeringen, maar door structureel iets in de regio te betekenen en op te bouwen.

 • Educatie is een vast onderdeel van het programma: vanaf 2010 biedt de Stichting een cultuureducatieproject voor kinderen van de hogere klassen van basisscholen in de Bommelerwaard waarin muzikale vorming en het praktisch kennismaken en uitvoeren van muziek een plaats heeft.
  Veelal wordt dit educatieproject gedaan rond een werk van Johann Sebastiaan Bach.
  Het project wordt afgesloten met een concert waarin de kinderen zelf meedoen in de Sint Maartenskerk.
  In de serie "Bach-op-Zondag" wordt het behandelde werk vervolgens integraal uitgevoerd.


De Muziek
De Stichting Maartenskerkmuziek organiseert jaarlijks een serie muzikale evenementen, waarbij vocale muziek, in de ruimste zin van het woord, een podium krijgt.
De muziek van Johan Sebastiaan Bach speelt hierin een grote rol.
Zo is er de cyclus "Bach op Zondag" waar telkens een Bach cantate wordt uitgevoerd.

In de "Avondmuziek" is er meer sprake van een ontmoeting of een confrontatie tussen vocale, maar ook instrumentale muziek en andere (hedendaagse) uitingsvormen van kunst.
De Stichting wil met een jaarlijks programma de aandacht voor, de kennis van, en de betrokkenheid bij eerlijke en mooie klassieke (kerk)muziek bevorderen.

Om deze doelstellingen te realiseren het koor Capella Sint-Maarten opgericht. Het heeft de vorm van een projectkoor bestaand uit geschoolde en geoefende zangers uit de Bommelerwaard.
Per uitvoering worden zangers uitgenodigd, zodat de bezetting goed afgestemd kan worden op de uit te voeren werken.